2018/ Algemene Bezorgdheden


Mijn atelierwerk is doordrongen van een authentiek zoeken naar een zinvol esthetisch en ethisch leven. Verschillende maatschappelijke domeinen worden via de verbeelding  aan de tand gevoeld. De vervreemding van de mens t.o.v. zijn natuurlijke praktijken vormt een steeds terugkerend motief. Ik maak beeldend werk, maar heb mijn bezorgdheden ook gebundeld in een boek.

In mijn boek ‘Algemene bezorgdheden’  vertrek ik van het ‘zijn’ en de spirituele gerichtheid van de mens. Behalve dat we leven, leven we voor iets. Deze beweging naar het andere toe, zie ik vertroebeld raken. Zowel op maatschappelijke gebieden als binnen onze natuur(lijke) praktijken. De vraag wat nog natuurlijk is werpt zich op. Kunnen we over natuur spreken, als de natuur tot cultuur gemaakt wordt en de mens overal zijn sporen nalaat? Welke rol speelt technologie en welke zou ze kunnen spelen?

Tenslotte beschrijf ik hoe de kunst een mogelijk contact kan herstellen door ‘het sublieme’ ter sprake te brengen. Hiermee onthul ik tevens mijn eigen noodzaak en gedrevenheid om me met kunst in te laten en er zelf actief toe bij te dragen.

Als beeldend kunstenaar kun je met (sublieme) ervaringen aan de slag gaan en proberen om daar, waar de superlatieven van ontroering of vrees geen woorden meer vinden, beelden in te zetten. Ze omzwachtelen het echte zijn, mijns inziens, iets minder krampachtig dan de taal van het woord. Al komt de poëzie eveneens bijzonder close. Ik vertaal bekommernissen in beeld om ze vervolgens terug de wereld in te werpen. Om de ander te geven wat mogelijks ontbreekt, een louterend iets.

         Sommige beelden kunnen niet in woorden vervat worden, er zit iets méér in.