Skip to content

Artist statement

(english below)

Mijn werken geven vorm aan wat zich rond mij afspeelt. Het samenbrengen van verloren gewaande materialiteiten en identiteiten, de randen en de rafels van de maatschappij, vervreemding. Ik ben geïnteresseerd in de condition humaine en onze impact op onze omgeving. Zowel met verf, als naald en draad, grafiet en wasco, bouw ik deze beelden laag voor laag op. Vervelt uit verledens komen hedens in een evenwicht en spanning bijeen.

De basis van dit maken zijn bijna altijd mijn tekeningen. Waarbij de mens als meeleidend/meelijdend voorwerp en onderwerp de tekening bewoont. Ze bestaan. Staan soms in contact soms in een omgeving, de één verzacht, de ander verdacht. 

Mijn schilderijen, die voorbij het schilderen geconstrueerd worden, vinden eveneens hun wortels in mijn observatie van de mens en zijn handelen. Ze zijn de exponenten van mijn verbazing, verwondering en verzoeking, een verbeelding van datgene dat zich niet in woorden omsluit, maar onze existentiële gronden beroerd.

Sommige werken overleven mijn seismologisch temperament niet en worden levend gekookt, gemixt en gekneed tot een vruchtbare humus voor artificiële landschappen en sneetjes bodemtaart. Ze symboliseren de verdraaide relatie die de mens tot zijn oorsprong, de natuur, heeft.

De zoektocht en ontdekking staan voorop. Bijeen genaaid, gescheurd en binnenstebuiten getrokken, flappen flapperen, de garen zijn los of gebonden. Een feest voor paleontologen van het nieuwsgierige oog en advocaten van de verlaten verwondering.

WHAT

All my works are a never-ending journey to translate the wondering of our surrounding and our being as human person.

Literally bringing together long-lost materialities and identities. The fringes and fraying of society, alienation. I’m interested in the human condition and our impact on our environment. With paint, needle and thread, graphite and wax, I build these images up layer by layer.

The basis of this making are almost always my drawings. These show us, humans. One softens, the other remains suspicious.

My paintings, which push against a construction beyond painting, also find their roots in my observation of man and his actions.

Some works do not survive my seismic temperament and are boiled alive, mixed and kneaded into a fertile humus for artificial landscapes and slices of bottom pie. They symbolize man’s twisted relationship to his origin, nature.

The search and discovery are paramount. Sewn together, torn and pulled inside out, flaps flap, the yarn is loose or tied. A feast for paleontologists of the curious eye and advocates of wonder.